Ideal System Shop | Չափագրում |


Կայքում նշված գները գործում են առցանց գնման դեպքում

ԱՆՎՃԱՐ ՉԱՓԱԳՐՈՒՄ

Եթե Ձեր էլ․ հասցեով գրանցված եք կայքում, նախահաշվի տվյալները կարող եք տեսնել Ձեր «ԱՆՁՆԱԿԱՆ» բաժնի «ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ» ենթաբաժնում, հակառակ դեպքում այստեղ լրացված տվյալներով կգրանցվեք կայքում ավտոմատ՝ որպես ծածկանուն կլինի Ձեր էլ․ հասցեն, որպես գաղտնաբառ՝ Ձեր անունը

(օրինակ Եթե ցանկանում եք տաք ջուր ունենալ խոհանոցում եւ լոգասենյակում` եւ լվացարանի եւ վաննայի համար, ապա Ձեզ հարկավոր է նշել 3)

Խնդրում ենք ներբեռնել Ձեր բնակարանի/տան նախագծի էլեկտրոնային տարբերակը`

Եթե Ձեր էլ․ հասցեով գրանցված եք կայքում, նախահաշվի տվյալները կարող եք տեսնել Ձեր «ԱՆՁՆԱԿԱՆ» բաժնի «ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ» ենթաբաժնում, հակառակ դեպքում այստեղ լրացված տվյալներով կգրանցվեք կայքում ավտոմատ

Խնդրում ենք ներբեռնել Ձեր բնակարանի/տան նախագծի էլեկտրոնային տարբերակը`

Մետաղապլաստե պատուհանի չափագրման թերթիկ

Պատվիրատու

Բացվածքի չափսեր

Պրոֆիլի գույն

Ապակի

Պատուհանագոգ

Լայնություն
Երկարություն

Ցանց

Նշումներ

Փակ

Ձախ բացվող

Աջ բացվող

Սահմանաչափով

Ձախ բացվող + բարդ փական

Աջ բացվող + բարդ փական

Պատուհանի սխեմատիկ տեսք

Խնդրում ենք ներբեռնել Ձեր բնակարանի/տան նախագծի էլեկտրոնային տարբերակը`

Մետաղապլաստե դռան չափագրման թերթիկ

Պատվիրատու

Բացվածքի չափսեր

Պրոֆիլի գույն

Ապակի

Դռան տեսք դրսի կողմից

Նշումներ

Դռան սխեմատիկ տեսք

Խնդրում ենք ներբեռնել Ձեր բնակարանի/տան նախագծի էլեկտրոնային տարբերակը`

© 2023 «ԻՄԷՔՍ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ. Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են